VVS-montör – ett yrke för framtiden

VVS-montör – ett yrke för framtiden

Allt fler unga människor i Sverige väljer idag att satsa på en akademisk examen. Det är naturligtvis inget fel i detta men denna utveckling innebär tyvärr också att de mer traditionella hantverkaryrkena tappar utövare. Med den tekniska utveckling som sker i dagens samhälle blir det allt vanligare att människor väljer att arbeta med datorer och inom PR- och mediabranschen. Allt fler yrken innebär att sitta bakom ett skrivbord och använda sig av den moderna tekniken för att utöva sitt yrke. Samtidigt ser som sagt utsikterna inte lika bra ut för yrken såsom till exempel rörmokare. Det är inte speciellt många som är intresserade av att arbeta med dessa traditionella yrken som innebär att kunna utöva ett hantverk. Detta är en mycket tråkig utveckling då det alltid kommer att finnas behov av den här typen av yrken. Det finns ett stort behov av att locka fler unga människor att ge sig in i branschen.

a caucasian male plummer in a green jumpsuit and a ballcap holds his tools and looks up at the cameraDet som vi alla måste inse är att rörmokaryrket, eller VVS-montör som numer är den korrekta titeln, verkligen är ett yrke för framtiden. Allteftersom de som utövar yrket nu slutar eller går i pension kommer det uppstå stora luckor som behöver fyllas av nya VVS-montörer. Dessa luckor innebär också, för de som inser det, stora eller nästintill oändliga möjligheter. Rörmokare är ett yrke som alltid kommer att behövas. Den kunskap som krävs för att hantera problem med vatten och avlopp finns bara inom en yrkeskategori, vilket också betyder att rörmokare är ett väldigt viktigt yrke. Dessutom är det ett yrke som har en ersättning som inte många andra arbeten kan jämföra sig med. En rörmokares timersättning är ofta riktigt bra, vilket innebär att man kan leva gott inom denna profession. Så länge man utövar sitt yrke på ett seriöst och professionellt sätt kan man komma hur långt som helst. Nöjda kunder innebär återkommande kunder och det är det allra viktigaste i vilket yrke det än gäller. En stabil kundbas innebär helt enkelt att verksamheten alltid kommer att göra affärer och därmed också få inkomster.

POST REPLY