Rörmokare har en bra arbetsframtid

Bostadsrättsföreningar är något som är vanligt i Sverige och de flesta lägenheter tillhör en bostadsrättsförening. Det finns även de radhus som tillhör en bostadsrättsförening. När man har en lägenhet eller ett boende som ingår i en bostadsrättsförening behöver man ha koll på vissa saker och detta är inte alltid så lätt.

En generell regel brukar vara att innan man gör en större renovering ska denna godkännas av styrelsen i föreningen. Detta kan exempelvis gälla om man ska dra om avloppsrör eller liknande. Även om man har fått en vattenläcka ska denna anmälas till föreningen. Det är generellt sätt bättre att kontrollera en gång extra med styrelsen. Skulle det vara att man behöver dra om rör eller att man fått en vattenläcka brukar föreningen kunna ordna en rörmokare, det kan även vara så att föreningen har egna rörmokare som kan komma direkt.

Underlätta styrelsearbetet

I varje bostadsrättsförening finns det en styrelse och denna brukar bestå av personer som själva är bosatta i exempelvis lägenhetshuset. Detta kan i sin tur innebära att det är personer som inte är vana vid exempelvis VVS-arbete som en rörmokare kan utföra. De personerna som sitter i styrelsen har ofta andra arbeten vid sidan av som inte alls handlar om VVS-installationer. Skulle det bli en vattenläcka i föreningen kan det behövas hjälp av experter, i detta här fallet av en rörmokare.

Vad innebär det att arbeta som en rörmokare?

Rörmokare är den gamla benämningen på en VVS-montör, detta eftersom en VVS-montör kan så mycket mer än endast arbete kring rören. Definitionen är en person som har behörighet att installera och reparera VVS-anläggningar i bostäder och byggnader. Detta kan innebära installationer och reperationer av exempelvis värmepumpar, elpannor och solvärme. Givetvis kan det även innebära reperationer av rör som det kanske gått hål på.

Utbildning krävs för att bli rörmokare

Vem som helst kan inte få behörighet som rörmokare eller VVS-montör som den korrekta benämningen är, utan det krävs utbildning. Det är viktigt att tänka på att denna utbildningen kan se olika ut i olika länder, på grund av att alla länder inte har likadana värmepumpar och rör exempelvis. I Sverige behöver man först gå tre år på gymnasiet och studera VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning VVS. Denna treåriga gymnasieutbildning hade tidigare namnet energiprogrammet.

Det räcker inte med att ha gått denna treåriga gymnasieutbildning utan efter att man tagit examen väntar två år som lärling på ett företag. Den exakta tiden som man måste arbeta som lärling är 850 timmar i fyra omgångar eller perioder. Efter att lärlingsprocessen är över behöver man göra ett branschprov, detta prov gör att man sedan blir branschcertifierad VVS-montör.

Bra arbetsmöjligheter

År 2018 bedömde arbetsförmedlingen att VVS-montörer hade mycket goda chanser att få ett arbete direkt efter att deras lärlingsperiod och prov är avklarat. Detta kommer även vara fallet i fem år framåt. Vilket innebär att om man vill ha ett säkert jobb direkt efter gymnasiet är rörmokare en bransch man ska överväga.

POST REPLY