Vad gör en rörmokare?

En rörmokare, eller VVS-montör som det egentligen heter, kan ha varierande arbetsuppgifter. Det kan både röra sig om att utföra reparationer och service men också installationer på nya byggen. Det är viktigt att det blir rätt från början när ett hus eller annan byggnad byggs så därför måste en rörmokare vara med redan på ritningsstadiet.

Service en del av yrket

När det blir stopp i avloppet så är det en rörmokare som rycket ut och fixar detta. De har de rätta verktygen och medlen för att kunna ta hand om alla problem och de vet ifall rören behöver bytas eller om det går att spola rent dem. En annan stor del av yrket är att installera nya rör eller, vattenpumpar. Om rören har blivit för gamla så kan de behöva bytas ut totalt och då är det en rörmokares arbetsuppgift att göra detta.

Gymnasieutbildning den vanligaste vägen

De flesta rörmokare går VVS- och fastighetsprogrammet på gymnasiet. Det är en utbildning som är både teoretisk och praktisk och den varvar teori i skolan md praktik ute på någon firma. Efter fullgjord gymnasieutbildning så följer en lärlingsperiod där den blivande rörmokaren får gå bredvid en erfaren rörmokare för att lära sig. Det är ett betalt arbete men inte full betalning då det anses vara en del av utbildningen. Efter lärlingsperioden så är rörmokaren klar att börja arbeta självständigt och kan då ta jobb på en firma eller starta eget. Framtidsutsikterna för rörmokare anses vara goda och relativt enkelt att få arbete. En genomsnittslön på drygt 30 000kronor i månaden gör det till ett relativt välbetalt arbete.

Om en person väljer att bli rörmokare efter gymnasiet så finns det kurser på yrkeshögskolor som ger samma grund som gymnasiet. Denna utbildning finns på flertalet orter i Sverige och kan sökas höst och vår.

POST REPLY