Vad tjänar en VVS-montör?

VVS-montör, eller rörmokare som yrket ofta kallas, har länge varit ett yrke med goda arbetsmarknadsutsikter. Det råder fortfarande stor efterfrågan på kunniga VVS-montörer och det har lett till att lönerna i branschen är relativt höga. Enligt Statistiska centralbyråns lönestatistik för VVS-montörer ligger deras genomsnittliga lön på 30 600 kronor per månad. Det är en hög lön för ett hantverkaryrke. VVS-montörerna är en av de bäst betalda yrkesgrupperna i LO-kollektivet. Det är framförallt det rikliga bostadsbyggandet som gör att efterfrågan på rörmokare är stor. Just nu byggs det många nya bostadshus och fler planeras, så VVS-montörerna kommer att ha lätt att hitta jobb även i framtiden.

Kunskaper och erfarenhet påverkar lönerna

VVS-montör är ett gammalt hantverksyrke som har förnyats tack vare teknikens utveckling. I motsats till vad många tror jobbar VVS-montörerna med mer än bara badrum och diskbänkar. VVS-montörerna installerar även olika värmesystem och element. VVS-montörer som har olika specialkunskaper och mycket branscherfarenhet tjänar i allmänhet mer. En annan grupp som tjänar mer är de rörmokare som är företagare och har sina egna VVS-firmor. Förutom att installera avlopp och värmesystem i nya hus hjälper rörmokarna även till med att renovera äldre hus. Visste du att gamla och slitna badrum kan orsaka fukt- och mögelskador i huset? Renovera badrummet, lägg nytt kakel och byt ut uttjänta rörledningar så undviker du sådana problem. Ta hjälp av en yrkeskunnig VVS-montör så blir jobbet korrekt utfört. Enligt branschtidningen VVS-forum hittas Sveriges allra bäst betalda rörmokare i Göteborgsregionen. Deras prestationsbaserade timlön är drygt 259 kronor i timmen. Rörmokarna i Västerbotten och Stockholm tjänar nästan lika mycket.

straight_pipe_wrench_3c-1

Lärlingar har rätt till lön

Det vanligaste sättet att bli rörmokare är genom att gå VVS- och fastighetsprogrammet på gymnasiet och välja VVS-inriktning. Efter att man har gått gymnasieutbildningen följer en ungefär tvåårig period som lärling i ett företag. Efter lärlingsperioden avlägger man ett branschprov och om man klarar provet blir man branschcertifierad VVS-montör. Lärlingar har självklart rätt till lön under lärningstiden. Lärlingarnas lön är 65-75 procent av yrkesarbetarnas löner. Ett problem som bromsar utvecklingen på arbetsmarknaden är att det kan vara svårt för blivande VVS-montörer att hitta företag som anställer lärlingar. Det gör det svårare för de unga att träda in på arbetsmarknaden. Om man lyckas fullfölja sin utbildning och blir branschcertifierad VVS-montör har man dock en ljus framtid att se fram emot. Det är mycket lätt att få jobb i branschen och enligt Arbetsförmedlingens prognoser kommer behovet av VVS-montörer att vara stort även i framtiden. Det gör att lönerna i branschen hålls på en hög nivå.

 

POST REPLY